به نام خدا

اگرچه دنیا تاریک باشد ولی هر کدام از ما فرصتی دارد که می تواند حداقل شمعی را روشن کند.

درمان اريون

نسخه اول:

شيره خشخاش را بر روي گلو بماليد و با پارچه كتاني ببنديد

 

نسخه دوم:

فضله كبوتر را همراه برگ چغندر بجوشانيد و تفاله آنرا بر روي ورم ضماد نمائيد

 

نسخه سوم

̶            پياز نرگس

̶            نبات

 

 

طرز مصرف:

هر دو را پودر كرده و مخلوط كنيد، سپس بر روي ورم ضماد نمائيد.

 

نسخه چهارم

̶            تاجريزي

̶            آب شاه توت تازه

 

 

طرز مصرف:

تاجريزي را بجوشانيد و از صافي بگذرانيد و آب آن را با آب شاه توت تازه مخلوط كنيد و بر روي ورم بماليد و گهگاه نيز با آنها غرغره نمائيد

 

نسخه پنجم

̶            شير برنج

̶            شيره معمولي

̶            آش ساده

را به عنوان تغذيه روزانه ميل كنيد.


به نا م خدا

همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها وقتی رخ می دهد که در حال بالارفتن از کوه باشید.

درمان ديفتري

نسخه اول

̶            آب شاه توت

̶            آب تاجريزي

̶            آب گشنيز

̶            آب سماق

 

 

 

طرز مصرف:

خوراكيهاي مذكور را بجوشانيد و سپس از صافي بگذرانيد و به مدت 24 ساعت، در هر ساعت 12 بار (از هر 5 دقيقه يكبار) غرغره كنيد.

 

نسخه دوم:

آب گشنيز تازه را با آبغوره مخلوط نموده گهگاه غرغره كنيد

 

نسخه سوم:

̶            گنار فارسي

̶            ريشه اصل السوس

̶            تخم گشنيز

̶            تاجريزي

̶            پوست خشخاش

 

 

طرز مصرف

داروهاي فوق الذكر را بجوشانيد و دو استكان از آب انها را بنوشيد و بقيه را به مدت 7 روز در هر روز، 6 بار غرغره كنيد.

 

نسخه چهارم:

ابتدا توسط شخص ماهر بر روي محل تورم زالوگذاري كنيد و سپس در روزهاي اوليه بيماري ، كه تب و سنگيني مستولي نشده ، انار ترش را همراه با پرده هاي لابلاي و پيه هاي آن را كاملا بفشاريد و آب آنرا ميل كنيد


به نا م خدا

در لحظه دلتنگی، با معبود خود راز و نیاز کن. او دانای اسرار نهان و محرم رازهاست.

درمان گرفتگي و تقويت تارهاي صوتي

نسخه اول :

̶            70 گرم گل گاوزبان

̶            100 گرم شيرين بيان

̶            40 گرم آويشن شيرازي

̶            35 گرم اسطوخودوس

̶            35 گرم گل بابونه

̶            300 گرم عناب

̶            50 گرم گزنه سفيد

̶            25 گرم مرزنجوش

 

 

طرز مصرف

ريشه ها و عناب را نيم كوب كنيد و با بقيه گياهان فوق مخلوط نمائيد و به مدت 25 روز ، روزانه يك چنگه از آنها را در قوري چيني به مدت 45 دقيقه دم بكشانيد و بعد با تنظيف صاف كنيد و سپس هرگاه كه خواستيد مثل آب ميل نمائيد و تا زمانيكه مصرف داروها تمام نشده است غذاي كم نمك بخوريد

 

نسخه دوم:

̶            تخم بالنگ

̶            شير

 

 

طرز مصرف:

شير را بجوشانيد و بعد در همانحال تخم بالنگ را به شير اضافه كنيد تا اندكي با هم بجوشند و بعد گهگاه ميل كنيد.


به نام خدا

در لحظه پریشانی، به خداوند پناه ببر که او امن ترین پناهگاه است.

درمان لكنت زبان

نسخه اول

آويشن شيرازي را بجوشانيد و در عسل مخلوط كنيد و همانند چاي ميل كنيد.

نسخه دوم

̶            1 مثقال زيره سياه

̶            1 مثقال آويشن شيرازي

̶            1 مثقال زيره سبز

̶            1 مثقال نمك

 

 

 

طرز مصرف

داروهاي فوق را بجوشانيد و از صافي بگذرانيد و با آب آنها گهگاه غرغره كنيد

 

نسخه سوم:

5 مثقال تخم زبان گنجشك را بجوشانيد  از صافي بگذرانيد و با آب غرغره نمائيد

+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم فروردین 1386ساعت 11:36 توسط حسین |

به نام خدا

اجازه نده آنچه نمي تواني انجام دهي ،بر آنچه مي تواني انجام دهي تاثير بگذارد.

درمان آلرژي گلو

نسخه اول:

̶            500 گرم گل گاوزبان

̶            200 گرم گل ختمي

̶            200 گرم مرزنجوش

̶            30 گرم اسطوخودوس

̶            30 گرم گل بابونه

̶            20 گرم پنيرك

 

طرز مصرف:

روزانه، يك چنگه از گياهان فوق را در قوري چيني بريزيد و 3 ليوان آب به قوري اضافه كنيد و به مدت 3 دقيقه بجوشانيد و 30 دقيقه دم بكشانيد و بعد از صاف نمودن هرگاه ميل داشتيد بياشاميد.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1385ساعت 14:26 توسط حسین |

به نام خدا

آن که حقیقت را نمی داند نادان است ولی آن که حقیقت را می داند و آن را پنهان می کند جنایتکار است.

درمان خونريزي گلو

نسخه اول:

به مدت يه هفته روزانه يك مثقال گلنار فارسي را بجوشانيد و بعد با تنظيف صاف كنيد و غرغره نماييد.

 

نسخه دوم:

پوست انار شيرين را بجوشانيد و از صافي بگذرانيد و سپس مقداري گلنار فارسي را پودر نموده و به آن اضافه كنيد و گهگاه غرغره نماييد.

 

نسخه سوم:

2 مثقال گل ختمي – مقداري گلنار فارسي – نشاسته – سماق

طرز مصرف:

گل ختمي را بجوشانيد و بقيه مواد را در آن مخلوط نموده، و بر روي گلو بماليد.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1385ساعت 14:22 توسط حسین |

به نام خدا

در مواقع فشارکاري و استرس، زمان بيشتري را با کارکنان خود بگذرانيد و با صحبت‌هاي نشاط‌بخش در آن‌ها انرژي ايجادکنيد.

 

درمان گوآتر

نسخه اول

̶            700 گرم گل گاوزبان

̶            100 گرم ريشه شيرين بيان

̶            300 گرم عناب

̶            25 گرم اسطوخودوس

̶            700 گرم بومادران

̶            20 گرم مرزنجوش

̶            25 گرم گل بابونه

 

 

 

طرز مصرف:

ريشه هاي شيرين بيان و عناب ها را نيم كوب كنيد و با بقيه گياهان فوق مخلوط كنيد و بعد روزانه 6 قاشق غذاخوري از آنها را در 4 ليوان آب به مدت 3 دقيقه در قوري چيني بجوشانيد و نيم ساعت دم بكشانيد و سپس با تنظيف صاف كنيد و آب باقي مانده را هرگاه خواستيد ميل كنيد.

 

نسخه دوم

روزانه در سه وعده (صبح ، ظهر ، عصر) به اندازه يك استكان عرق شنبليله

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1385ساعت 14:19 توسط حسین |

به نام خدا

زندگي را درياب ...که زندگي حبابي بيش نيست

براي درمان تشنج (Grampe)[1]

نسخه اول:

̶            گل هميشه بهار

̶            آويشن كوهي

̶            گل بابونه

̶            قنطوريون دقيق

̶            ناخونك

̶            اكليل كوهي

̶            شيرگياه

̶            شقايق نعماني

̶            اسطو خودوس

̶            سنبل الطيب

̶            فرنجمشك

̶            پوست نارنج

̶            سوسنبر

 

 

 

طرز مصرف:

به مدت 25 روز ، روزانه يك چنگه[2] از گياهان فوق را در قوري چيني بريزيد و سه ليوان آب جوش به قوري اضافه كنيد و سپس به مدت 45 دقيقه دم بكشانيد، بعد از صاف نمودن هرگاه ميل داشتيد بياشاميد

 

نسخه دوم:

̶            بومادران

̶            برگ بو

̶            گلپره

̶            چوب بيني

̶            هزار چشم

̶            پوست امين الدوله

̶            ناخونك

̶            شاه پسند

 

 

طرز مصرف:

به مدت 30 روز ، روزانه چنگه از گياهان فوق را در 4 ليوان به مدت 3 دقيقه بجوشانيد و 30 دقيقه دم بكشانيد و بعد از صاف نمودن ، هرگاه ميل داشتيد بياشاميد.

 

نسخه سوم:

̶            اسطوخودوس

̶            بادرنجبويه

̶            ريشه شيرين بيان

̶            گل گاوزبان

̶            گل بابونه

̶            ريشه ايرسا

̶            عناب

̶            اكليل كوهي

 

 

طرز مصرف:

عناب ها و ريشه را نيم كوب كرده، با بقيه گياهان دارويي مخلوط كنيد . سپس به مدت ده روز ، روزانه يك چنگه از آنها را در قوري چيني بزرگي بريزيد و بعد از 5 ليوان آب جوش داخل قوري اضافه كنيد و 45 دقيقه دم بكشانيد و بعد با تنظيف صاف نمائيد. و سپس 20 گرم ترنجبين را در يك استكان آب ولرم خيس كنيد ، تا به مدت 5 ساعت بماند و ته نشين شود. سپس آب صف روي آن را جدا كنيد و آب اول و آب دوم را مخلوط كنيد و بعد هرگاه ميل داشتيد مثل آب بياشاميد.

پرهيزها

غذاي كم نمك بخوريد و باقلا، ماست ترش، سركه، ماهي ، گوشت گاو، پاچه گاو، كشك ، ميوه نارس، و گشنيز خام تا پايان مصرف داروها نخوريد.

 

نسخه چهارم

گل بابونه، مرزنجوش شكر سرخ مازندران را بجوشانيد و سپس تنقيه نماييد.

 

نسخه پنجم

̶            مرمكي

̶            انغوزه

̶            سداب

 

طرز مصرف:

با مواد فوق قرصهايي به اندازه نيم نخود تهيه كنيد، روزانه بعد از هر وعده غذا ، يك دانه همراه آب ببلعيد.

نسخه ششم:

5/0 از عصاره شابيزك را با 1 درصد صبر زرد و 5/98 درصد انغوزه را با هم مخلوط كرده قرص مانند كنيد و روزانه يك دانه از آنها را بعد از هر وعده غذايي همراه آب ببلعيد.

نسخه هفتم:

3 مثقال تخم خربزه                 را با هم مخلوط نموده ، پودر ميل كنيد

2 مثقال تخم گرمك                 كنيد و با مقداري عسل

2 مثقال تخم خشخاش              طبيعي مخلوط كرده و سپس[1]  تشنج كه بيشتر از اختلال اعصاب يا اختلال جريان خون پديد مي آيد.

[2] چنگه عبارتست از تقريبا 5 گرم گياه خشك و يا 25 گرم گياه مرطوب

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم آذر 1385ساعت 7:52 توسط حسین |